Nørrebro Park School

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA